نصب کنتور مغناطیسی در ورودی مخزن وینکه

به منظور ارتقاء مدیریت تامین و مصرف آب در روستای افتر یک دستگاه کنتور مغناطیسی در ورودی مخزن ۳۰۰ مترمکعبی دشت وینکه نصب گردید و با نصب این کنتور هوشمند ضمن جمع آوری داده های مرتبط با مصرف آب و انتقال به تلفن همراه مدیریت امور میزان برداشت آب از خط انتقال چاه وینکه به […]

به منظور ارتقاء مدیریت تامین و مصرف آب در روستای افتر یک دستگاه کنتور مغناطیسی در ورودی مخزن ۳۰۰ مترمکعبی دشت وینکه نصب گردید و با نصب این کنتور هوشمند ضمن جمع آوری داده های مرتبط با مصرف آب و انتقال به تلفن همراه مدیریت امور میزان برداشت آب از خط انتقال چاه وینکه به شهر سرخه قابل اندازه گیری می باشد.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، مجید فیض مدیرامور آبفای شهرستان سرخه ضمن  اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای طرح زون بندی شهرسرخه و به منظور ارتقاء فشار شبکه توزیع آب در ضلع شمالی خیابان کمربندی شهرستان، عملیات توسعه شبکه به صورت امانی و از محل پروژه های تبصره ۳ توسط پرسنل اتفاقات آب شهرستان سرخه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام و اجرای این پروژه باعث افزایش رضایتمندی ساکنین محلی و جمع آوری حداقل ۵۰ دستگاه پمپ تامین فشار داخلی منازل گردید.