نصب دستگاه کلر زن در گمرک مرزی دوغارون

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان تایباد گفت : یک دستگاه کلر زن در راستای افزایش ضریب کنترل کیفیت آشامیدنی گمرک مرزی دوغارون و پاسگاه های مرزی نصب و راه اندازی شد. بابا غیبی تنظیم، تزریق و اندازه گیری میزان کلر باقیمانده (کلرزنی شده) در این شبکه را از مزایای این اقدام برشمرد و اظهار […]

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان تایباد گفت : یک دستگاه کلر زن در راستای افزایش ضریب کنترل کیفیت آشامیدنی گمرک مرزی دوغارون و پاسگاه های مرزی نصب و راه اندازی شد.
بابا غیبی تنظیم، تزریق و اندازه گیری میزان کلر باقیمانده (کلرزنی شده) در این شبکه را از مزایای این اقدام برشمرد و اظهار داشت : با نصب و راه اندازی این دستگاه ها امکان بررسی همزمان کلر باقیمانده در شبکه توزیع آب فراهم شد.