نصب دستگاه تنظیم کننده ولتاژ برق در منطقه سرکویر دامغان

مدیر توزیع برق شهرستان دامغان از نصب یک دستگاه تنظیم کننده ولتاژ “بوستر” در منطقه سرکویر خبر داد.

با اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال انجام شد؛
مدیر توزیع برق شهرستان دامغان از نصب یک دستگاه تنظیم کننده ولتاژ “بوستر” در منطقه سرکویر خبر داد.
سید محمدحسین ترابی با بیان این که طولانی بودن مسیر فیدر سرکویر، از جمله اهداف نصب بوستر مورد اشاره می باشد یادآور شد: این دستگاه،یکی از اجزای کمکی شبکه فشار متوسط می باشد که نقش اساسی آن در کیفیت ولتاژ تحویلی به مصرف کنندگان و مشترکان ولتاژ اولیه است و تنظیم استاندارد به صورت اتومات در شبکه 20 کیلوولت را نیز به انجام می رساند.
وی افزود: به همین منظور، یک دستگاه بوستر در روستای رشم و بر روی فیدر سرکویر دامغان جهت بهبود ولتاژ برق مشترکان منطقه معلمان نصب شد.
وی اضافه کرد: برای بهره برداری از این پروژه ی عمرانی برق رسانی، مبلغ دو میلیارد و 160 میلیون ریال هزینه صرف شده است.