نصب تعداد۶۰۰ دستگاه کلیدگازی در سطح شبکه برق کلانشهر اهواز

مدیرعامل برق اهواز: تاپایان تیرماه سال جاری، تعداد کلیدهای گازی شبکه برق کلانشهر اهواز به ۶۰۰ دستگاه رسیده است. مهندس کریمی اظهارداشت: با هدف افزایش پایداری شبکه و قدرت مانور، تاپایان تیرماه سال جاری تعدادکلیدهای گازی نصب شده در شبکه برق کلانشهر اهوازبه۶۰۰دستگاه رسیده است. وی تصریح کرد:توسعه هرکشورنیازمندتامین زیرساختها وآموزش همگانی است که این […]

مدیرعامل برق اهواز: تاپایان تیرماه سال جاری، تعداد کلیدهای گازی شبکه برق کلانشهر اهواز به ۶۰۰ دستگاه رسیده است.
مهندس کریمی اظهارداشت: با هدف افزایش پایداری شبکه و قدرت مانور، تاپایان تیرماه سال جاری تعدادکلیدهای گازی نصب شده در شبکه برق کلانشهر اهوازبه۶۰۰دستگاه رسیده است.

وی تصریح کرد:توسعه هرکشورنیازمندتامین زیرساختها وآموزش همگانی است که این دومقوله با نگاه ویژه درشرکت توزیع نیروی برق اهوازپیگیری می شود و چشم انداز ۹۹ دقیقه خاموشی به ازای هرمشترک نیز با این دو اولویت در دستورکارقرار دارد.

مدیرعامل برق اهوازخاطرنشان کرد: تاکنون تعداد۶۰۰ دستگاه کلیدگازی قابل قطع و۷۰۰دستگاه کلیدغیرقابل قطع در سطح شبکه توزیع برق این کلانشهر نصب شده که از این تعداد ۱۴۲ دستگاه آن قابلیت کنترل از راه دور دارند.

کریمی دربخش دیگری ازسخنان خود افزود: با انجام مانورهای مختلف درسطح شبکه برق اهواز و براساس آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز دیسپاچینگ، شاهد کاهش ۳۹ درصدی خاموشی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بوده ایم.