نصب بانک خازنی در تاسیسات برق منطقه جنوب

معاون بهره برداری برق منطقه ای فارس و بوشهر از انجام اقدامات فنی و نصب بانک خازنی در راستای تامین برق مطمئن مصرفی مردم این دو استان با ضریب اطمینان بالا خبر داد و بیان داشت : برآیند این اقدامات فنی و اجرای طرح هایی در جهت بهره وری اقتصادی ، برق رسانی مستمر و […]

معاون بهره برداری برق منطقه ای فارس و بوشهر از انجام اقدامات فنی و نصب بانک خازنی در راستای تامین برق مطمئن مصرفی مردم این دو استان با ضریب اطمینان بالا خبر داد و بیان داشت : برآیند این اقدامات فنی و اجرای طرح هایی در جهت بهره وری اقتصادی ، برق رسانی مستمر و کاهش خاموشی ها ، بهبود وضعیت ولتاژ و کاهش تلفات شبکه و تقویت و پایداری شبکه برق بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای استان فارس ، مهندس حمزه روغنیان تامین منابع مگاواری شبکه با نصب ۲۴ مگاوار بانک خازنی در پست های استان فارس و بوشهر را از جمله این اقدامات فنی بیان کرد و افزود: جهت بهره برداری اقتصادی شبکه ، بهبود ولتاژ و تامین منابع مگاواری شبکه در برخی از پست های فوق توزیع استان فارس و بوشهر طرح های بانک خازنی اجرا شده است .
معاون بهره برداری برق منطقه ای فارس و بوشهر اضافه کرد: نصب ۲۴ مگاوار بانک خازنی در پست های استان فارس و بوشهر با پیگیری های جدی مجری طرح بهینه سازی شبکه انجام شده است ، این طرح با ظرفیت ۲۴ مگاوار در پست های ۶۶ کیلوولت استان های فارس شامل پست خوزی به ظرفیت ۲/۷ مگاوار ، پست دهرم به ظرفیت ۶/۳ مگاوار و پست درودزن به ظرفیت ۶/۳ مگاوار و همچنین در استان بوشهر در پست بهمنی بوشهر به میزان ۶/۹ مگاوار سامان یافته است.
آقای دکتر هرمزی مجری طرح بهینه سازی شبکه اعلام نمودند : این اقدامات فنی و اجرای طرح ها با صرف هزینه ای حدود ۳۵ میلیارد ریال صورت گرفته و تاثیرات ناشی از احداث پروژه ها در کوتاه مدت قابل مشاهده و محسوس است .
لازم به ذکر است با نصب خازن یا بانک خازنی می توان ضریب قدرت را در پست های برق فوق توزیع بهبود بخشید. بهبود ضریب قدرت به معنای تولید نسبت خاصی از انرژی راکتیو است که از آن استفاده می شود.
تصحیح ضریب قدرت که باعث کاهش تلفات وصرفه جوئی در مصرف برق می‌شود و -تنظیم ولتاژ وثابت نگه داشتن آن به منظور جلوگیری از خسارت به دستگاه‌ها از دیگر امتیازات به کار گیری بانک خازنی است .