نصب انشعاب فاضلاب واحدهای مسکونی باغستان غربی آغاز شد

نصب انشعاب فاضلاب واحدهای مسکونی باغستان غربی آغاز شد عملیات نصب ۱۰۰۰فقره انشعاب فاضلاب در ساختمان های مسکونی و تجاری باغستان غربی کرج آغاز شد. مهندس رمضانی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای البرز گفت :با هدف رفع مشکلات زیست محیطی و دفع بهداشتی فاضلاب ، بیش از ۱۰۰۰ فقره انشعابهای فاضلاب در کوچه […]

نصب انشعاب فاضلاب واحدهای مسکونی باغستان غربی آغاز شد

عملیات نصب ۱۰۰۰فقره انشعاب فاضلاب در ساختمان های مسکونی و تجاری باغستان غربی کرج آغاز شد.
مهندس رمضانی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای البرز گفت :با هدف رفع مشکلات زیست محیطی و دفع بهداشتی فاضلاب ، بیش از ۱۰۰۰ فقره انشعابهای فاضلاب در کوچه های نیایش و لاله در باغستان شروع شده است .
وی بیان داشت :مجموع انشعابهای فاضلاب در باغستان غربی به ۱۹۰۱ فقره می رسد که جمعیتی بالغ بر ۴۳ هزار نفر از خدمات آن بهره مند و تا پایان خرداد ۱۴۰۱  به طور کامل  به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: همزمان با این عملیات ،نصب انشعابهای فاضلاب در مناطقی همچون حصارک، بخشی از اسلام آباد،دولت آباد و اشتراکی شمالی که احداث شبکه و خطوط انتقال فاضلاب در آنجا به اتمام رسیده در حال اجراست.
وی تشریح کرد :از آغاز سال جاری تا کنون بیش از ۸۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در سطح استان البرز نصب شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به ۹۰۰۰ فقره برسد