نشست ۲ روزه کمیته راهبردی مشترکین توانیر در شرکت توزیع برق استان اصفهان

کمیته راهبردی خدمات مشترکین توانیر با موضوع اصلاح آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان به میزبانی این شرکت برگزار گردید.

در این جلسه مدیران کل دفاتر برنامه ریزی و تلفیقی و مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان توانیر ، معاونین خدمات مشترکین توزیع برق استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، خراسان رضوی ، هرمزگان ، سمنان ، تهران بزرگ و استان گیلان و مدیر و کارشناسان دفتر خدمات مشترکین توزیع برق استان اصفهان حضور داشتند.