نشست هم اندیشی مدیریت مشارکتی آب در تربت حیدریه

نشست هم اندیشی مدیریت مشارکتی و بررسی وضعیت منابع آبی حوزه عملکرد امور منابع آب تربت حیدریه برگزار شد.

نشست هم اندیشی مدیریت مشارکتی آب در تربت حیدریه

به گزارش برقاب،  این نشست هم اندیشی مدیریت با حضور معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و نماینده کشاورزان دشت رخ در سالن جلسات امور منابع آب تربت حیدریه برگزار شد.
“مهدی طلعتی” مدیر امور منابع آب تربت حیدریه  گفت: در این جلسه ابتدا کارت اهداف سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرارگرفت و سپس در خصوص مشکلات کارکنان و راهکار های پیشنهادی برای رفع موانع پیشبرد اهداف گفتگو شد‌.
وی افزود: در پایان نیز با حضور نماینده کشاورزان دشت رخ شهرستان تربت حیدریه در خصوص اجرای دستورالعمل تعدیل پروانه های کشاورزی بحث وتبادل نظرانجام شد.
خبرنگار: ناصر باقرزاده