نشست هم اندیشی با برخی تشکل های مردم نهاد

در راستای تقویت حکمرانی آب در استان و تشویق تشکل های مردمی برای مشارکت در سیاستگذاری آب و ایجاد ارتباط بهتر بین دستگاه های متولی مدیریت آب با مردم و ذینفعان، دومین نشست هم اندیشی با تشکل‌های مردم نهاددر دفتر روابط عمومی شرکت برگزار شد.
  • نشست هم اندیشی با برخی تشکل های مردم نهاد در استان البرز برگزارشد

به گزارش برقاب:  نشست هم اندیشی با برخی تشکل های مردم نهاد البرز برگزارشد و به گزارش روابط عمومی در این جلسه  مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  استان البرز پس از خیر مقدم ،  در نشست هم اندیشی نگزارشی ازسیمای آب استان  ارائه داد و با بیان اینکه رویکرد شرکت آب منطقه ای البرز جلب مشارکت و همراهی مردمی در مدیریت آب استان می باشد، بر ضرورت حضور مردمی و تشکل های غیر دولتی  در مدیریت مصرف  منابع آب استان تاکید نمود.در ادامه نمایندگان تشکل های مردم نهاد حاضر در جلسه،هر یک نظرات و تجربیات خود را در زمینه حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی ومشکلات و کمبود آبهای زیرزمینی  با مشارکت و همراهی مردم بیان نمودند و در خاتمه در خصوص نحوه همکاری و تعامل دو جانبه تصمیم گیری شد.