نشست علمی ارائه تجربیات توزیع آب و مدیریت مشارکتی منابع آب برگزار شد

نشست علمی با محوریت ارائه تجربیات توزیع آب و مدیریت مشارکتی منابع آب در ایران و دیگر کشورها برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، این نشست امروز نوزدهم مردادماه با حضور متخصصان آب، جمعی از کشاورزان و اعضای صنف کشاورزی، معاونان ، مدیران و کارشناسان سازمان تعاون روستایی، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای اصفهان و قرارگاه آب استانداری اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهندس غلامرضا نیک سرشت، مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده شرکت آب منطقه ای اصفهان پیرامون مدیریت مشارکتی منابع آب توضیحاتی را ارائه نمود.

در ادامه دکتر سجاد انتشاری، مشاور دفتر فنی استانداری اصفهان و پژوهشگر حوزه حکمرانی آب به ارائه تجربیات توزیع آب و مدیریت مشارکتی منابع آب در ایران و دیگر کشورها پرداخت.

این جلسه با بحث و تبادل نظر در مورد مدیریت مشارکتی منابع آب و ارائه نقطه نظرات حاضرین به پایان رسید.