نشست صمیمانه همکاران شرکت های آب منطقه ای استان های قزوین و البرز

نشست صمیمانه جمعی از مدیران و همکاران شرکت های آب منطقه ای استان های قزوین و البرز به میزبانی شرکت آب منطقه ای قزوین، در راستای افزایش تعاملات و به اشتراک گذاشتن تجربیات، برگزار شد.

نشست صمیمانه همکاران شرکت های آب منطقه ای استان های قزوین و البرز

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، محمد محجوب معاون برنامه ریزی این شرکت اشتراک تجارب را نقطه عطف این جلسه برشمرد و بر تداوم نشست های کارشناسی با حضور نمایندگان دولت و تشکل های مردمی به عنوان یک سیاست راهبردی اشاره داشت.

در این نشست صمیمانه همکاران همچنین محورهای و موضوعات مختلفی مانند موضوعات مربوط به بازار سهم آب، تخصیص آب، تحقیق و پژوهش، کنتورهای هوشمند، امور مشترکین، رصدخانه آب و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بازدید از اتاق سرور شرکت آب منطقه ای قزوین به عنوان یک اتاق سرور نمونه در سطح شرکت های آب منطقه ای کشور با رعایت کلیه استانداردها حفاظتی و همچنین بازدید از رصدخانه آب از دیگر برنامه های این نشست بود.

در پایان نیز مدیران و کارشناسان شرکت کننده در نشست، ضمن بازدید از محل ساختمان کارگزاری بازار آب استان، در نشست مشترک با تسهیلگران اجتماعی این کارگزاری به بحث و بررسی نقش و  تاثیر همراهی جامعه بهره برداران در بهبود مدیریت منابع آب پرداختند.