نشست رئیس اداره منابع آب رودان با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان

رئیس اداره منابع آب شهرستان رودان به منظور بررسی مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با حوزه ماموریت های شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان در این شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب رودان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، نبی الله شریفی در این دیدار بر لزوم همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و اداره منابع آب این شهرستان با هدف تسریع در انجام امور و ماموریت های مشخص شده این اداره تاکید کرد.

از مهمترین موضوعات که همکاری مشترک این دو نهاد را می طلبد می توان به بحث، رسیدگی به چاه های غیر مجاز، هماهنگی برای اجرای اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی ، جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها ، فرهنگ سازی  و جلوگیری از بروزسایر تخلفات احتمالی اشاره کرد .