نشست تعاملی نماینده مجلس شورای اسلامی با مدیر امورآب وفاضلاب شهریار برگزارشد.

نشست تعاملی نماینده مجلس شورای اسلامی با مدیر امورآب وفاضلاب شهریار درمحل خانه ملت برگزارشد . در این دیدار محسن احمدی مدیر امور آب و فاضلاب شهریار، ضمن تشکر از همراهی و همکاری اعضاء محترم شورای اسلامی و شهرداری شهریار بویژه در صدور مجوزها، گزارشی از روند اجرای طرح های کوتاه مدت آبرسانی برای گذر […]

نشست تعاملی نماینده مجلس شورای اسلامی با مدیر امورآب وفاضلاب شهریار درمحل خانه ملت برگزارشد .

در این دیدار محسن احمدی مدیر امور آب و فاضلاب شهریار، ضمن تشکر از همراهی و همکاری اعضاء محترم شورای اسلامی و شهرداری شهریار بویژه در صدور مجوزها، گزارشی از روند اجرای طرح های کوتاه مدت آبرسانی برای گذر از گرمای تابستان سال جاری، برنامه های آتی در پیگیری تخصیص آبهای سطحی به شهرستان، طرح های فاضلاب شهری در شهرهای شهرستان و همچنین مشکلات موجود در راستای اجرای طرح ها ارائه نمودند .

در ادامه این جلسه حسین حق وردی نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب استان تهران ضمن ابراز نگرانی از پیش روی سفره های آب شور اظهار داشت: در اثر برداشت ها از منابع سفره های زیر زمین، پیشروی آب شور و آلوده نمودن منابع آب شیرین نگرانیها را مضاعف نموده که باید چاره اندیشی شود و برای برطرف شدن این نگرانی بایستی از پساب ها استفاده شود.