نشست تخصصی برنامه ریزی گذر از پیک تابستان ۱۴۰۳در استان کرمان

به منظور بررسی آمادگی مدیران صنعت برق برای گذر موفق از اوج بار تابستان پیش رو، جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونین ، مدیران توزیع برق شهرستان هادر محل سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق شمال برگزار شد.

نشست تخصصی برنامه ریزی گذر از پیک تابستان ۱۴۰۳در استان کرمان با رویکرد هم افزایی مدیران و حفظ پایداری شبکه برق

به گزارش برقاب،  منظور بررسی آمادگی مدیران صنعت برق برای گذر موفق از اوج بار تابستان پیش رو، جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونین ، مدیران توزیع برق شهرستان هادر محل سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق شمال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، در این نشست تخصصی مهندس محمدسلیمانی مدیرعامل بااشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق برای گذر از اوج بار تابستان ١۴٠٣ اظهار داشت: با توجه به افزایش مصرف انرژی برق در سال‌های اخیر، عبور موفق از اوج مصرف تابستان پیش رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از این رو لازم است با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر لازم، از بروز هرگونه خاموشی و کمبود برق در این ایام جلوگیری کنیم.
در این جلسه معاونت بهره برداری ، مهندسی و نظارت ، خدمات مشترکین با گزارش عملکرد حوزه تخصصی خود برنامه ها و راهکارهای مدیریت مصرف انرژی برق در پیک بار تابستان را ارائه کردند.