ا حضور مدیرعامل شرکت توانیر برگزار شد

نشست آشنایی تولیدکنندگان برق با سازوکار جدید گردش مالی صنعت برق

در پی دستور مدیرعامل توانیر، نشست آشنایی ذی نفعان بخش تولید برق کشور با سازوکار جدید گردش نقدینگی و روابط مالی صنعت برق از سوی سندیکای تولیدکنندگان برق در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

به گزارش برقاب،  پایگاه خبری توانیر، نشست آشنایی با سخنان مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر پیرامون سیاستهای وزارت نیرو و شرکت توانیر در حوزه اصلاح روابط مالی صنعت برق همراه بود و سپس ضمن تشریح چالشها و نقطه نظرات ذی نفعان بخش تولید از سوی تقی زاده رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ،دکتر نقوی مدیرعامل بورس انرژی پیرامون عملکرد بورس انرژی و توسعه معاملات برق به ایراد مطالب پرداخت.
در ادامه نشست آشنایی تولیدکنندگان برق احمدی حدید مدیر معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه در خصوص سازوکار جدید فروش برق تولیدکنندگان برق در بورس انرژی و بازار برق و دکتر خانی مجری طرحهای بهینه سازی توانیر پیرامون برنامه های آتی اصلاح روابط مالی در صنعت برق به ایراد مطالب پرداختند و در پایان نشست پرسش و پاسخ برگزار شد.