باحضورمدیرعامل برگزارشد:

نشست آشنایی با قوانین ومقررات طرح های عمرانی آبفا

نشست آشنایی با قوانین ومقررات طرح های عمرانی آب وفاضلاب به همت دفترتشکیلات ،آموزش ومنابع انسانی و با حضور مدیرعامل،معاونان ومدیران برگزارشد

نشست آشنایی با قوانین ومقررات طرح های عمرانی آبفا

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت تامین وتصفیه آبفای تهران، در راستای اجرای دقیق وهدفمند طرح های عمرانی آب و فاضلاب ،جلسه آموزشی به صورت پرسش وپاسخ در محل دفتر کنفرانس مدیرعامل برگزارشد.

براساس این گزارش نشست فوق با تدریس اساتید دانشگاه، علی قره داغلی وسیرانی به مدت ۸ساعت و به منظور بهره وری مطلوبتراجرای طرحهای عمرانی شرکت  انجام شد.