نسل جدید کنتورهای تکفاز با عنوان کنتورریلی با قابلیت های ویژه جهت نصب برای متقاضیان

جعفر نصراصفهانی مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان اعلام داشت نسل جدید کنتورهای تکفاز با عنوان کنتورریلی با قابلیت های ویژه جهت نصب برای متقاضیان جدید در سطح استان اصفهان فراهم گردیده است.

نصر درمورد قابلیت های کنتورهای ریلی گفت با اتصال این گونه کنتورها به ماژول مودم کنتورهای فهام یک یا یک مودم مجزا، از طریق پورت RS485 ، کلیه اطلاعات کنتور به MDM انتقال پیدا می کند و مبحث رویت پذیری، کنترل پذیری و مدیریت بار انجام می گیرد. مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین در ادامه بیان داشت رله هایی که داخل کنتورهای ریلی قرار دارد میزان بار مصرفی مشترک را مدیریت و جهت مدیریت مصرف در پیک های بار کمک شایانی می نماید و رویت پذیری آن امکان قرائت، و کنترل پذیری آن امکان قطع و وصل از راه دور را فراهم می نماید. همچنین با توجه به ابعاد کنتور ریلی تک فاز، اندازه تابلوهای کنتوری نیز تغییر می یابد و شاهد کاهش ابعاد این گونه تابلوها نیز خواهیم بود.شایان ذکر است که هر یک از کنتورهای فهام یک فعلی با اتصال پورت های RS485 امکان انتقال اطلاعات بیش از یکصد کنتور ریلی را دارند.