نخستین جلسه کمیسیون توسعه شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

نخستین جلسه کمیسیون توسعه شرکت آبفا استان کرمان با حضور معاون توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و مدیرعامل، معاونین و جمعی از مسئولان شرکت آبفا استان کرمان در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان، علیرضا عبدیان گفت: اگر کمیسیون توسعه مدیریت و کمیته های زیرمجموعه آن منظم ، فعال و پویا باشند و مصوبات در مجموعه شرکت اجرایی شود ما به اهداف عدالت، شایسه سالاری ، چابک سازی ، فرهنگ سازمانی و ارزش ها دست می یابیم.

وی تاکید کرد: همه برنامه ها باید به جد دنبال شود و ان شاءا… جلسات بصورت منظم برگزار و صورتجلسات انجام خواهد شد تا به اهداف برسیم.