نحوه اجرای بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو در دستگاه‌های تابعه ارزیابی شد

کمیته نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های وزارت نیرو به منظور تسهیل در عملکرد‌ها و پیگیری فرایند خدمات‌رسانی در صنعت آب و برق تشکیل جلسه داد.

نحوه اجرای بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو در دستگاه‌های تابعه ارزیابی شد

به گزارش برقاب، پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، کمیته نظارت بر نحوه اجرای بخشنامه ابلاغی در آذرماه سال جاری و به دنبال دستور وزیر نیرو تشکیل شد و در این کمیته فرایند اجرای دقیق بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها، نظام نامه‌ها و سایر مصوبات وزارتخانه مورد ارزیابی نظارت می‌گیرد.
جلسات این کمیته به ریاست “مریم کارگر نجفی”، برگزار می‌شود و در آن پس از اینکه دبیرخانه بانک اطلاعاتی ابلاغیه‌ها را دسته بندی و اولویت بندی می‌کند، فرایند دقیق عملکرد مدیران دستگاه‌های مختلف ارزیابی شده و در همین رابطه گزارشی با محوریت پیشرفت و عملکرد دستگاه‌ها تنظیم می‌شود.
این کمیته هر دو هفته یکبار جلسه برگزار شده و پس از بررسی عملکرد‌ها و دریافت گزارش اعضای کمیته تصمیمات مرتبط را اتخاذ می‌کند.
این گزارش حاکی است تاکنون ۱۱ بخشنامه از مجموعه بخشنامه‌های این دوره از وزارت نیرو تعیین تکلیف شده و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرائی به همراه امتیاز ارزیابی که توسط ناظران بخشنامه‌های مذکور برای دبیرخانه کمیته ارسال شده در اختیار وزیر نیرو قرار گرفته است.