میزان پرشدگی سدهای استان 14 درصد است

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان به 185میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، مهندس احسان الله امینی، امروز بیست و هشتم دی ماه، با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی هفت سد بزرگ استان اصفهان، اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و 239 میلیون متر مکعب امروز به 148 میلیون مترمکعب رسید.

وی با بیان این که ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 10درصد کاهش داشته است، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت (۵۰ سال)، ذخیره آب این سد 75 درصد کاهش یافته است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد در حال حاضر 7.26 میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته است و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 34 درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت 31درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به 72 .17میلیون مترمکعب رسیده است.

امینی با بیان این که ذخیره سد حنای سمیرم امروز به 6.29میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته 6درصد و در مقایسه با بلند مدت 49درصد کاهش ذخیره آبی دارد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون تا امروز 1.26میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است و ذخیره این سد نسبت به سال گذشته 17درصد کاهش داشته است.

امینی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون 1.42 میلیون مترمکعب آب دارد و  بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل 33درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 22 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی میزان آب ذخیره شده در سد کمانه را حدود سه میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 32 درصد و در مقایسه با بلند مدت 9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به این که میزان پرشدگی سدهای استان 14درصد است، خاطر نشان کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان می‌دهد که میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشی معادل 71درصد مواجه بوده است.