میزان ذخایر آب مخزن سدهای کشور به 28 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب رسید.

​آخرین گزارش‌ وضعیت سد‌های بزرگ کشور تا یکم خرداد 1400 نشان می‌دهد، ورودی آب از ابتدای سال آبی 00-99 تاکنون برابر با 25 میلیارد و 290 میلیون مترمکعب بوده که نشان از کاهش 47 درصدی ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته دارد. به گزارش شبکه خبری آب ایران،در سال آبی‌ 1400-1399 از مجموع ظرفیت […]

​آخرین گزارش‌ وضعیت سد‌های بزرگ کشور تا یکم خرداد 1400 نشان می‌دهد، ورودی آب از ابتدای سال آبی 00-99 تاکنون برابر با 25 میلیارد و 290 میلیون مترمکعب بوده که نشان از کاهش 47 درصدی ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته دارد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران،در سال آبی‌ 1400-1399 از مجموع ظرفیت 50.5 میلیارد مترمکعبی مخازن سد‌ها، حدود 28 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب، معادل 57 درصد مخازن پر شده است.

بر این اساس، به تبع روند کاهشی بارش‌ها و افزایش گرای هوا، حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی 00-99 تاکنون برابر با 25 میلیارد و 290 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن (47 میلیارد و 580 میلیون مترمکعب)، بیانگر کاهش 47 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.

این گزارش حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد که افزایش دمای زودرس کار خود را انجام داده و میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 28 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی 99-98 (39 میلیارد و 680 میلیون مترمکعب) دارای 27 درصد کاهش است.

بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 23 میلیارد و 630 میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور صورت گرفته، به‌گونه‌ای که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از کاهش 35 درصدی برخوردار بوده است.