میزان تطبیق آب و برق در سامانه ساپاد حوضه آبریز اترک به ۹۴ درصد رسید

میزان تطبیق آب و برق در سامانه ساپاد حوضه آبریز اترک به 94 درصد رسید

میزان تطبیق آب و برق در سامانه ساپاد حوضه آبریز اترک به ۹۴ درصد رسید. به گزارش پرقاب، “ارسلان هاشمی” رئیس حوضه آبریز اترک و حوضه‌های شمالی در جلسه مدیریت همزمان منابع آب و مصرف برق، بر لزوم پیگیری نصب کنتور هوشمند و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌ها تاکید کرد.
همچنین در این جلسه گزارشی از عملکرد شرکت آب منطقه‌ای در بخش مدیریت همزمان منابع آب و مصرف برق ارائه شد که طبق آن میزان تطبیق بانک آب و برق در سامانه ساپاد ۹۴ درصد اعلام شده است.
همچنین سایر اقدامات از جمله اطلاع‌رسانی گسترده جهت تمدید پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌ها، تبیین شیوه‌نامه توأمان آب و برق برای کشاورزان در ادارات منابع آب تابعه، نصب کنتور و انسداد چاه‌های غیر مجاز ارائه شد.
لازم به توضیح است: سامانه «ساپاد»، سامانه پایش اطلاعات آب و برق برای مدیریت توأمان منابع آب و برق مصرفی چاه‌های کشاورزی طراحی شده و استفاده می‌شود