مدیرعامل آبفا در دیدار نماینده ولی فقیه با مردم مردم فین:

میزان برخورداری بخش فین از خط انتقال آب شیرین کن خلیج فارس در آینده افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به همراه نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با مردم بخش فین خواسته های مردمی در حوزه آب را بررسی کرد.

عبدالحمید حمزه پور در این دیدار ضمن بررسی خواسته های مردمی دستورات لازم برای پیشبرد آن را داد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آب این بخش به تامین آب رضوان از طریق خط انتقال آب شیرین کن خلیج فارس، افزود: این طرح به عنوان یک اقدام جهادی با حمایت ویژه استاندار محقق شد و مردم رضوان با این طرح گذر بدون تنشی از تابستان امسال تجربه کردند.

مدیرعامل آبفا در عین حال از پیش بینی تامین آب شهر فین و روستاهای همجوار از این خط انتقال خبر داد و گفت: برای تامین نیاز آبی این مناطق بایستی خط انتقال جدید احداث شود که پس از تامین اعتبار، در آینده شاهد بهره مندی بیشتر مردم بخش فین از آبِ آب‌شیرین‌کن خلیج فارس باشیم.

حمزه پور همچنین به احداث یک باب مخزن جدید در شهر فین خبر داد و گفت: این مخزن 2 هزار متر مکعب ظرفیت دارد که در حال حاضر 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.