میزان آب ورودی به شهرستان گناوه به روال عادی برگشت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: با افزایش میزان آب ورودی به استان و وارد مدار شدن تصفیه خانه آب کازرون با تلاش کارکنان و تیم اتفاقات شرکت آب و فاضلاب، دبی آب ورودی شهرستان گناوه به روال عادی برگشت.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، ابوالحسن عالی با اشاره به کاهش ورودی آب به شبکه آبرسانی برخی از شهرستان‌های استان به سبب وقوع سیل افزود: با اقدامات به عمل آمده، ورودی آب افزایش و مشکلات کم آبی شهرستان گناوه برطرف شده است.

وی با قدردانی از از صبر و شکیبایی مردم گفت: مردم باید مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار دهند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.