موفقیت برق منطقه ای خوزستان در مدیریت اوج بار تابستان ۱۴۰۲

دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای خوزستان به عنوان یکی از دیسپاچینگ‌های برتر کشور برای گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۲، مورد تقدیر شرکت توانیر قرار گرفت.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خورستان، در جلسه‌‌ای که در شرکت توانیر با حضور محمد اله‌داد معاون هماهنگی انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر و روسای ادارات مراکز دیسپاچینگ‌های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور برگزار شد، از دیسپاچینگ‌های برتر قدردانی به عمل آمد.

در این نشست دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای خوزستان به عنوان یکی از دیسپاچینگ‌های برتر انتخاب و از ادیب روستایی مدیر دیسپاچینگ این شرکت با اهدای لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

در این لوح تقدیر آمده است: تامین مستمر نیاز برق کشور با حفظ قیود بهره‌برداری مطمئن از شبکه از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که این مهم با همکاری و همراهی آن شرکت در حوزه راهبری شبکه انتقال و فوق توزیع در گذر از اوج بار سال ۱۴۰۲ به خوبی محقق شد.

بی‌تردید مساعی جنابعالی در مدیریت راهبری شبکه فوق توزیع با بهره‌گیری از دانش روز و نیروی متخصص نقشی تاثیرگذار در موفقیت و بهره‌برداری ایمن و پایدار از شبکه برق داشته است.

بدینوسیله از جنابعالی و تمامی همکاران شاغل در آن امور در دستیابی به موفقیت غرورانگیز تقدیر می‌نمایم.

در نشست معاون هماهنگی انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر و روسای ادارات مراکز دیسپاچینگ‌های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور همچنین با اشاره به لزوم تقویت بدنه تخصصی مراکز کنترل، بر آمادگی حداکثری نیروها برای گذر موفق از اوج بار زمستان و حفظ پایداری شبکه برق کشور تاکید شد.