موضوع کمبود آب؛ یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی آبفا استان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، دکتر تیموری  در دیدار، با تقدیر از مجموعه خبرگزاری استان  به جهت تلاش در امر آگاهی بخشی بیان کرد: اصحاب رسانه می توانند کمک رسان و همراه موثری برای دستگاه های خدمات رسان باشند و البته تاکنون در این زمینه با آبفا استان همکاری قابل […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، دکتر تیموری  در دیدار، با تقدیر از مجموعه خبرگزاری استان  به جهت تلاش در امر آگاهی بخشی بیان کرد: اصحاب رسانه می توانند کمک رسان و همراه موثری برای دستگاه های خدمات رسان باشند و البته تاکنون در این زمینه با آبفا استان همکاری قابل قبولی داشته اند.

وی با اشاره به اینکه موضوع کمبود آب؛ یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی آبفا استان  است تصریح کرد: رسانه ها می توانند نقش موثری در آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات اقشار مختلف مردم در این زمینه داشته باشند تا به تبع آن مردم در زمینه مصرف بهینه آب همکاری بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان ایلام  افزود: نقش موثر رسانه ها در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب بی بدیل است به همین دلیل انتظار می رود خبرگزاری ها و اصحاب رسانه همچنان در کنار آبفا به ترویج این موضوع کمک کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی الگوی مصرف از اولویت های این شرکت است، اظهار داشت: در این راستا استفاده از توان و مشارکت رسانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اعم صحبت های روسای خبرگزاری های فوق تاکید بر این نکته است، رسانه ها  بستر مناسبی برای ارائه عملکرد و فعالیت‌های دستگاه‌ها است و این امر از طریق تعامل دوسویه می‌تواند بهتر انجام بگیرد وحاصل آن شفافیت عملکرد و  تنویر افکار عمومی نسبت به دستگاه مربوطه است.

در پایان این بازدیدهای مدیر عامل آبفا با اهدا هدایای از زحمت این عزیزان تقدیر نمود.