موافقت آب منطقه ای گلستان با ۱۷ مورد تقاضای تخصیص آب

از ابتدای سال ۱۴۰۰ ،طی سه جلسه کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان با ۱۷ مورد تقاضای آب برای مصارف شرب ، صنعت و دام و طیور و گلخانه به حجم ۶۶۷ هزار مترمکعب در سال موافقت کرد به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر تحقیقات ، برنامه ریزی […]

از ابتدای سال ۱۴۰۰ ،طی سه جلسه کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان با ۱۷ مورد تقاضای آب برای مصارف شرب ، صنعت و دام و طیور و گلخانه به حجم ۶۶۷ هزار مترمکعب در سال موافقت کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر تحقیقات ، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد ، باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته در فروردین امسال تعداد ۳ جلسه کمیته منابع آب برگزار گردید که در این جلسات جمعاً با تخصیص آب به  ۱۷ مورد تقاضا برای مصارف شرب ، صنعت و دام و طیور و گلخانه به حجم ۶۶۷ هزار مترمکعب در سال موافقت گردید

محمد خسروی افزود: همچنین با تعداد ۵ مورد تقاضا بدلیل مغایرت درخواست ها با قوانین و مقررات مربوطه موافقت نشد

کاهش ۵۷ درصدی بارش های ماه فروردین سال ۱۴۰۰گلستان نسبت به آمار بلند مدت

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: برمبنای آمار ایستگاههای باران سنجی شرکت آب منطقه ای، متوسط مقدار بارندگی استان در ماه فروردین سال  ۱۴۰۰ حدود ۲۴ میلیمتر بوده است که نسبت به بارندگی ماه مشابه دوره بلند مدت که ۵۶ میلی متر است، ۵۷ درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس  حسین دهقان اظهار کرد:  بارندگی تجمعی ۷ ماهه مهر ۱۳۹۹ لغایت ماه فروردین سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۴ میلیمتر است که در مقایسه با متوسط دوره آماری بلند مدت  مدت مشابه (۳۵۹ میلیمتر) ۳۲ درصد کاهش داشته است .

وی اضافه کرد : بارندگی در دوره هفت ماهه فوق الذکر در مقایسه با متوسط بلند مدت دوره مشابه در حوضه های آبریز گرگانرود ۳۵ درصد ،  قره سو و نکارود علیا ۳۴ درصد ، خلیج گرگان ۳۲ درصد و در اترک در استان گلستان ۲۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: حجم رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان، در ماه فروردین سال ۱۴۰۰ نسبت به متوسط دوره بلند مدت ماه مشابه بین ۶۱  تا ۸۸  درصد کاهش را نشان می دهد و حجم آبدهی تجمعی رودخانه های استان در ۷ ماهه مهر ۱۳۹۹ لغایت ماه فروردین سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه متوسط بلند مدت ۳۹ تا ۷۶ درصد کاهش داشته است .

مهندس دهقان تصریح کرد: مقایسه حجم آب موجود در آبخوانهای استان در ماه فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه  دوره بلند مدت نشان می دهدکه حجم آب در آبخوان کم عمق حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب کاهش و در آبخوان عمیق حدود ۴۴ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.