مهندس ذبیحی به عنوان معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر معرفی شد

مهندس “محسن ذبیحی” مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی طی مراسمی با حضور “مصطفی رجبی مشهدی” مدیرعامل شرکت شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به عنوان معاون جدید هماهنگی توزیع توانیر منصوب و معرفی شد.

به گزارش برقاب،مهندس “محسن ذبیحی” مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی طی مراسمی با حضور “مصطفی رجبی مشهدی” مدیرعامل شرکت شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به عنوان معاون جدید هماهنگی توزیع توانیر منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی، در این مراسم که با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت توانیر برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند مهندس “حمیدرضا پیرپیران” معاون قبلی هماهنگی توزیع توانیر و دکتر “مهران گلابکش” معاون قبلی برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر، طی احکامی جداگانه، مهندس “محسن ذبیحی” به سمت معاون هماهنگی توزیع، دکتر “ابوالفضل اسدی” به سمت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و دکتر “مهران گلابکش” به سمت مشاور عالی مدیرعامل شرکت توانیر منصوب شدند.

در این مراسم که با ارائه خلاصه عملکرد معاونان سابق هماهنگی توزیع و برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر همراه بود، مهندس ذبیحی اوج بار تابستان و رفع ناترازی را از موضوعات مهمی برشمرد که گذر بهره برداری توزیع از سیستم سنتی به مدیریت فعال و هوشمندانه شبکه را اجتناب ناپذیر ساخته و افزایش منابع تجدیدپذیر، توسعه هوشمندسازی، افزایش تاب آوری و مدیریت کارآمد شبکه از محورهای مهم این تحول است.

وی با تاکید بر نقش پیمانکاران در پیشبرد اهداف صنعت برق، لزوم تعامل سازنده با پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات صنعت برق را مورد تاکید قرار داد و حاکمیت شرکتی، رعایت شاخص محوری، توجه ویژه به اصل بهره وری، پیاده سازی سیستمهای مدیریتی از جمله مدیریت داراییهای فیزیکی و همچنین خدمت رسانی شایسته با کیفیت به مشترکان و متقاضیان برق و هوشمندسازی و کنترل پذیری شبکه را از مباحث اساسی بخش توزیع برق برشمرد.

در ادامه، دکتر اسدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر ناترازی تولید و مصرف برق و چالش محیط زیست را مستلزم بهره گیری از رویکرد جدید عنوان کرد و مدیریت همزمان درآمد و هزینه را از مباحث جدی برشمرد که باید به سرعت به آن پرداخته شود.

وی برنامه ریزی مشترک بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را گامی مهم در جهت به حداقل رساندن هزینه ها در صنعت برق عنوان کرد.

دکتر اسدی چالشهای مربوط به نیروی انسانی و تعدد قراردادهای رسمی، پیمانی، کار معین و کارگری و نقش آن در چالشهای منابع انسانی را مورد توجه قرار داد و خواستار نگرش همه جانبه در امور مرتبط با نیروی انسانی از جمله بخشهای مشاوره ای و پیمانکاری صنعت برق شد.