مهمترین وظیفه روابط عمومی شناخت و جلب رضایت افکار عمومی است.

همزمان با بیست و هفتم اردیبهشت ماه، روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات مدیر روابط عمومی آبفای کاشان پیش از ظهر امروز در گفتگو با رادیو کاشان روابط عمومی را هنر هشتم و ششمین شغل پراسترس در جهان عنوان کرد و این روز را به عموم تلاشگران در عرصه روابط عمومی و ارتباطات در کشور […]

همزمان با بیست و هفتم اردیبهشت ماه، روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات مدیر روابط عمومی آبفای کاشان پیش از ظهر امروز در گفتگو با رادیو کاشان روابط عمومی را هنر هشتم و ششمین شغل پراسترس در جهان عنوان کرد و این روز را به عموم تلاشگران در عرصه روابط عمومی و ارتباطات در کشور تبریک گفت.
عباسعلی کحال شعار نهمین هفته روابط عمومی در کشور را “روابط عمومی؛عامل پیوندها،مانع گسست ها” ذکر کرد و افزود برای هریک از روزهای این هفته متناسب با شرایط و نیازهای روز جامعه وهمچنین رویدادهای تقویمی کشور،عنوانی برگزیده شده است.
مدیر روابط عمومی آبفای کاشان در پاسخ به جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات گفت: امروزه با توجه به تغییرات گسترده و روز افزونی که در عرصه علم ارتباطات و روابط عمومی بویژه در حوزه ارتباطات آنلاین حادث شده است این ضرورت را ایجاب کرده است که متخصصین امر، بازنگری در مفاهیم ، وظایف و ماموریت های علم، فن و هنر روابط عمومی متناسب با شرایط روز داشته باشند.
وی در ادامه از روابط عمومی به عنوان هنر مردم داری یاد کرد و افزود:روابط عمومی یعنی داشتن رابطه خوب با دیگران و به عبارتی دیگردوستی با هزاران نفر و دشمنی با هیچکس.
عضو انجمن روابط عمومی ایران روابط عمومی و رسانه را به عنوان دو کانون مهم از نظام ارتباطی و اطلاع رسـانی ذکر کرد وافزود: روابط عمومی ها و رسانه ها نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های عمومی جامعه و فرهنگ سـازی در جهت تنـویر افکـار عمـومی دارند و هردو منافع مشترکی دارند که از طریق ارتباط دو سویه و تعامل به آن دست پیدا می کنند و بر ضرورت داشتن تعامل به جای تقابل با رسانه ها تاکید نمود.