مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار…

مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یک مرحله‌ای قراردادها 1399/05/25 7 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/05/11 اطلاعات بیشتر: https://www.krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163

مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یک مرحله‌ای قراردادها 1399/05/25 7 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

اطلاعات بیشتر:

https://www.krrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163