مناقصه عمومی یک مرحله ای…

مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل آب فضای سبز مجموعه سعادت‌آبادشماره ۹۹/۱۲۰۴۲ – کد فراخوان ۴۷۰۵۸۱۹۱ تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵    فراخوان خدمات نگهبانی ۲۶ واحد از اماکن و تأسیسات پست های انتقال و فوق توزیع و دیسپاچینگ های شرکت برق منطقه ای تهران در استان های تهران، البرز و قم -کد فراخوان ۴۳۶۷۸۶۹۶ تاریخ : […]

 

 

اطلاعات بیشتر: