مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین‌شهر هشدار داد:

منابع آبی شهرستان مشگین‌شهر پاسخگو نیست

مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین‌شهر هشدار داد: منابع آبی سد سبلان پاسخگوی کشت محصولات آب‌بر نخواهد بود.

به گزارش برقآب، مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین‌شهر هشدار داد: منابع آبی سد سبلان پاسخگوی کشت محصولات آب‌بر نخواهد بود.

منابع آبی مشگین شهر در اثر بارش کم و استفاده بی رویه شهروندان از آب آشامیدنی و کشاورزی به میزان ۶۰ درصد کاهش یافته است و با وجود مشکلات کمبود آب در اراضی تحت پوشش پایاب سبلان و احمد بیگلو شهرستان مشگین‌شهر، کشاورزان و باغداران منطقه در فصل تابستان با کمبود جدی آب مواجه خواهند شد و بیم آن می‌رود که کشتزارهای آنان که حاصل دسترنج آنها به شمار می‌رود در اثر نبود بارش تا ۱۵ اردیبهشت ماه، در فصل تابستان دچار خسارت شود.

البته خشکسالی سالیان سال است بر اراضی منطقه مشگین شهر و دیگر مناطق استان سایه افکنده و علاوه بر ایجاد خسارت‌های وارده بر اراضی، موجبات مهاجرت روستائیان به شهرها، بیکاری جوانان، بلا استفاده ماندن اراضی کشاورزی شده است. هم اکنون شرایط طوری است که منابع آبی موجود در سد سبلان و سد احمد بیگلو کفاف آبیاری اراضی تحت پوشش این ۲ سد را جز با آبیاری قطره ای ندارد و کشاورزان و باغداران ضمن نگرانی از عواقب نبود بارش در منطقه همچنان منتظر بارش نزولات آسمانی هستند.

در حوضه شهرستان مشگین شهر ۱۴ سد بزرگ و کوچک با حجم مفید ۱۳۶ میلیون متر مکعب با پایاب ۱۱ هزار و ۶۳۵ هکتار در حال بهره‌برداری است که با توجه به وضعیت بارندگی‌های اخیر اکثر سدهای منطقه از آورد خوبی برخوردار نیستند.

بر این اساس از مجموع ۳۰۵ میلیون متر مکعب ظرفیت منابع آب شهرستان مشگین‌شهر، ۱۹۴ میلیون متر مکعب مربوط به منابع آب‌های سطحی و ۱۱۱ میلیون متر مکعب مربوط به منابع آب‌های زیرزمینی است که هم اکنون ۶۰ درصد آب‌های سطحی در بخش‌های مختلف به بهره برداری می‌رسد.

سد سبلان از جمله سد های استان اردبیل است که در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در اثر بارش بیشتر سر ریز و موجب خوشحال مردم منطقه شد بطوریکه مردم و مسئولان در آن زمان در کنار این سد نماز شکر بجا آوردند اما هم اکنون حجم دخیره این سد در اثر نبود بارش از ۱۰۵ میلیون مترمکعب یه ۳۳ میلون مترمکعب رسیده است.