مقام نخست رویت پذیری کشور به دیسپاچینگ منطقه یزد اختصاص یافت

شرکت مدیریت شبکه برق ایران، دیسپاچینگ منطقه یزد را از نظر میانگین درصد رویت پذیری سال ۱۴۰۰ به عنوان مقام برتر در بین دیسپاچینگ‌های مناطق کشور معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، سیدعباس حسینی مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات این شرکت، با اشاره به اینکه مراکز دیسپاچینگ از جمله مراکز حساس و پر اهمیت صنعت برق هستند که کنترل شبکه از طریق پایش اطلاعات شبکه برق از طریق آن‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: مهم‌ترین ابزار کاری این مراکز سیستم اسکادا و رویت پذیری نقاط شبکه است و وضعیت شبکه با استفاده از این سیستم به دقت بررسی و رصد می‌شود تا کوچکترین خللی در ارائه برق پایدار به مشترکین ایجاد نشود.

وی ضمن بیان اهمیت مدیریت مصرف خصوصا طی چند سال اخیر، رویت پذیر بودن اطلاعات لحظه‌ای مصرف صنایع، مجموع مصرف شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان به تفکیک نوع مصرف و مصرف کل استان در مراکز دیسپاچینگ برای پایش رعایت سقف تعیین شده شرکت توانیر را مهم و حیاتی برشمرد.

حسینی نقش و اهمیت زیرساخت‌های مخابراتی در انتقال اطلاعات و آنلاین سازی پست‌ها و نیروگاه‌های استان را بسیار مهم دانست و بروز رسانی بسترهای مخابراتی را مورد تاکید قرار داد.

هاشم حیدری مسئول گروه اسکادا و تله متری شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز تصریح کرد: اطلاعات پست‌های انتقال و نیروگاه‌های استان و مجموع مصرف شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق و همچنین میزان مصرف استان یزد به طور مداوم به مرکز راهبری شبکه برق کشور (دیسپاچینگ ملی) ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، شاخص رویت پذیری برای دیسپاچینگ‌های مناطق تعریف می‌شود که این معیار، شاخصی برای محاسبه کامل ارسال اطلاعات ایستگاه‌ها و صحت اطلاعات ارسالی به شمار می‌رود.

حیدری یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای ارزیابی فعالیت شرکت‌های برق منطقه‌ای و مراکز دیسپاچینگ مناطق را درصد رویت پذیر بودن اطلاعات مذکور در مرکز دیسپاچینگ ملی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این اطلاعات به مرکز دیسپاچینگ ملی ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات ارسالی می‌بایست با دو پروتکل مختلف به صورت همزمان به دو مرکز قدیم و جدید دیسپاچینگ ملی ارسال شود، ادامه داد: معیار رتبه بندی شرکت مدیریت شبکه، میانگین درصد رویت پذیری در دو مرکز قدیم و جدید است.