معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال پاداش می گیرند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت :به کسانی که در شناسایی مراکز غیرقانونی ارز دیجیتال کمک کنند و گزارش وجود مراکز را به این شرکت اعلام کنند تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان پاداش داده می‌شود. مهندس هاجر عبدی افزود:برای مراکز استخراج ارز دیجیتال تعرفه برق مشخصی توسط وزارت نیرو تدوین شده که بر […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت :به کسانی که در شناسایی مراکز غیرقانونی ارز دیجیتال کمک کنند و گزارش وجود مراکز را به این شرکت اعلام کنند تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان پاداش داده می‌شود.
مهندس هاجر عبدی افزود:برای مراکز استخراج ارز دیجیتال تعرفه برق مشخصی توسط وزارت نیرو تدوین شده که بر اساس آن قرارداد منعقد شده و انشعاب واگذار می شود.
به گفته وی، برخی مراکز دستگاههای استخراج ارز دیجیتال از برق خانگی استفاده می کنند که این اقدام غیرقانونی و براساس قانون با آنها برخورد می شود.
مهندس عبدی اظهار داشت: کسانی که در شناسایی مراکز غیرمجاز با شرکت توزیع برق همکاری کنند براساس تعداد دستگاههای شناسایی شده و حجم مصرف برق به آنها پاداش تعلق می گیرد.