معرفی و روند ارزیابى برگزیدگان حوزه پژوهش صنعت برق

در هفته پژوهش سال جاری، معرفی و روند ارزيابى پژوهش صنعت برق در ٣ بخش طرحهای پژوهشی برتر، شرکتهای پژوهشی برتر و شرکتهای دانش بنیان برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش برقاب :  محمد حسین ملاعلیا معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر با اشاره به فرا رسیدن هفته پژوهش، از تعیین   حوزه پژوهش و فن آوری صنعت برق کشور در ٣ بخش طرحهای پژوهشی برتر، شرکتهای پژوهشی برتر و شرکتهای دانش بنیان برتر طی سال جاری خبر داد که براساس شاخصهای تعیین شده از معرفی و روند ارزیابى وی وزارت نیرو و با جزییات بیشتر از سوی شرکت توانیر معرفی و روند ارزیابى می شوند.
معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر، شاخصهای ارزیابی را نشات گرفته از سیاستهای کلان علمی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری از جمله در حمایت از شرکتهای دانش بنیان عنوان کرد که همه ساله بنا بر تغییرات در فرآیندها و هدف گذاریها ،تکمیل و به روز رسانی می شود.
وی تصریح کرد: شاخصهای ارزیابی در قالب فرمهایی در اختیار شرکتهای زیر مجموعه قرار می گیرد تا بنا بر عملکردشان، تکمیل و امتیازبندی شود و امتیاز شاخصهای ارزیابی شرکتهای پژوهشی برتر بر مبنای اطلاعات ثبت شده شرکتها در سامانه مدیریت تحقیقات صنعت برق محاسبه می شود.
ملاعلیا افزود: همچنین امتیاز شاخصهای ارزیابی طرحهای برتر بر مبنای اطلاعات خوداظهاری شرکتها و بررسی مستندات پروژه ها و نظر کارگروه داوران محاسبه می شود.
وی ادامه داد:  نتایج ارزیابی ۵۶ شرکت برق به تفکیک شرکتهای توزیع برق و شرکتهای تابعه با هم سنجیده می شود که در نهایت ٢ شرکت پژوهشی برتر و ٢ طرح پژوهشی برتر از بخش توزیع، همچنین ٢ شرکت پژوهشی برتر و ٢ طرح پژوهشی برتر از شرکتهای تابعه شناسایی و به عنوان برگزیدگان حوزه پژوهش و فن آوری شرکت توانیر معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.
معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر در خصوص نتایج ارزیابی امسال شرکتهای توزیع برق و شرکتهای تابعه اظهار داشت: امسال شرکتهای برتر بر مبنای ۶ شاخص اصلی و ١٩ زیرشاخص و مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت تحقیقات صنعت برق مورد داوری و ارزیابی قرار گرفتند که نهایتا در حوزه شرکتهای تابعه، شرکت برق منطقه ای هرمزگان و شرکت مدیریت شبکه برق ایران و در بخش توزیع برق، شرکتهای توزیع برق شمال استان کرمان و استان هرمزگان به عنوان شرکتهای پژوهشی برتر معرفی شدند.
ملاعلیا پروژه های پژوهشی برگزیده امسال در بخش انتقال را مربوط به شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ای زنجان و در بخش توزیع مربوط به شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و استان خراسان رضوی عنوان کرد و افزود: در حوزه شرکتهای دانش بنیان برتر نیز شرکت وبکو، شرکت کیا الکترونیک فراز و شرکت سامانه های پیشرفته ترانسفورماتورهای ارومی به عنوان شرکتهای دانش بنیان برتر معرفی شدند.
وی اظهار داشت: شرکت توانیر در قالب ارزیابی سالانه وزارت علوم از بین دستگاههای اجرایی کشور به لحاظ انجام طرحهای تحقیقاتی به عنوان دستگاه اجرایی برتر برگزیده شد و لوح و تندیس مربوطه به مهندس آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر اعطا شده است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر، اعتبارات پژوهشی صنعت برق را همواره در مسیر بهبود و رو به افزایش ذکر کرد  و خاطرنشان ساخت: همه ساله منابع پژوهشی براساس طرحهای جاری و در دست اقدام و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه به آنها تخصیص می یابد و حمایت مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت از بخش تحقیقات از عوامل مهم و موثر در موفقیت بخش تحقیقات و افزایش بهره وری آن شرکت محسوب می شود.
وی با اشاره به تمرکز سیاستهای وزارت نیرو و شرکت توانیر بر انجام طرحهای کاربردی، از اتمام سالانه ١۵٠ تا ١٨٠ طرح تحقیقاتی جاری در صنعت برق کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر یکی از نیازهای این حوزه احداث آزمایشگاه قدرت با ظرفیتهای بالاست که مطالعات فنی و معماری برای احداث آزمایشگاه قدرت در کشور در حال انجام است و در مرحله اخذ تاییدیه های فنی از مراجع ذی صلاح هستیم و با راه اندازی این مجموعه ،سالانه از ارسال حدود ٢٠ محصول صنعت برق به خارج از کشور جهت انجام آزمونهای مورد نیاز جلوگیری خواهد شد.
ملاعلیا مجموعه آزمایشگاههای پژوهشگاه نیرو و شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی (اپیل) را از مجموعه های معتبر آزمایشگاههای صنعت برق عنوان کرد که در کنار آنها چندین آزمایشگاه همکار نیز فعالیت دارند و ۵٢ مجموعه آزمایشگاهی، عضو شبکه آزمایشگاههای صنعت برق هستند که قادرند بیش از هزار آزمون مختلف را روی ٨٠ ردیف تجهیزاتی صنعت برق انجام دهند.
وی از اقدامات در دست انجام در حوزه پژوهش و تحقیقات صنعت برق را به روز رسانی نقشه راه تحقیقات، همچنین به روزرسانی استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صنعت برق عنوان کرد که در کنار این اقدامات، برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارکنان دفاتری تحقیقات شرکتهای زیرمجموعه با قوت دنبال می شود.