معرفی مدیران جدید آب و فاضلاب رجایی شهر و مشکین دشت

به گزارش روابط عمومی آبفای شهرستان کرج، بنا به صدور احکام انتصاب از سوی مدیر عامل آب وفاضلاب استان البرز ذالفقار مهدی زاده طی مراسمی با حضور ابوالقاسم رمضانی معاون بهره برداری وتوسعه شرکت آبفا و شهرام حافظ مدیرآبفای شهرستان کرج ، محمد نیک فکر مدیر آبفای شهرستان فردیس و جمعی از همکاران آقایان رضا […]

به گزارش روابط عمومی آبفای شهرستان کرج، بنا به صدور احکام انتصاب از سوی مدیر عامل آب وفاضلاب استان البرز ذالفقار مهدی زاده طی مراسمی با حضور ابوالقاسم رمضانی معاون بهره برداری وتوسعه شرکت آبفا و شهرام حافظ مدیرآبفای شهرستان کرج ، محمد نیک فکر مدیر آبفای شهرستان فردیس و جمعی از همکاران آقایان رضا غفاری بعنوان مدیرجدید آبفا منطقه رجایی شهر ومحمد شور گشتی بعنوان مدیر آبفا منطقه مشکین دشت معرفی واز زحمات مدیران قبل تقدیر و تشکر شد.
حافظ مدیرآبفای شهرستان کرج درپایان جلسه با قدردانی از زحمات بی دریغ وشبانه روزی مدیران سابق ، تغییر مدیران را امری طبیعی خواند وگفت تغییر مدیران در رده های مختلف امری عادی وپذیرفته شده بوده دلیل آن نیز ایجاد شرایط مطلوب تر برای بهینه نمودن خدمت است.