مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان :

معرفی شهرستان بویین میاندشت به عنوان شهر هوشمند نمونه درحوزه برق استان

شهرستان بویین میاندشت به عنوان شهر هوشمند نمونه درحوزه برق استان معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل شرکت توزیع برق استان درحاشیه بازدید از طرح‌های اجرا شده دربویین میاندشت وسرکشی وبررسی از شبکه‌های روستایی گفت: درتلاش هستیم ظرف یک تا دوسال آینده قرائت کنتور‌ها و قطع و وصل شبکه‌ها به ویژه درنقاط دور دست را دربویین میاندشت بدون اعزام نیرو به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام دهیم و این شهر را به عنوان شهر نمونه هوشمند در زمینه صنعت برق استان معرفی کنیم.

حمید علاقه‌مندان همچنین به اجرای طرح سیم به کابل شبکه‌های توزیع برق در استان اشاره کرد و افزود: دراستان ۱۸ هزار کیلومتر شبکه توزیع برق داریم که نیمی از آن به شبکه‌های خود نگهدار تبدیل شده است و امسال هم دو هزار کیلومتر دیگر اجرا می‌شود.

وی گفت: در اجرای شبکه‌های خود نگهدار یا همان سیم به کابل، شهر افوس اولین شهری در استان است که شبکه توزیع آن به طول ۲۰ کیلومتر به طور کامل به شبکه خود نگهدار تبدیل شده است.