معرفی سرپرست جدید هیئت حسابرسی دیوان محاسبات آب منطقه ای  گلستان

سرپرست جدید هیئت حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در شرکت آب منطقه ای گلستان معرفی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ؛ با حضور” سید محسن حسینی” مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان و حسنی معاون دیوان محاسبات استان گلستان، “صولتی” به عنوان سرپرست جدید هیئت حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در […]

سرپرست جدید هیئت حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در شرکت آب منطقه ای گلستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ؛ با حضور” سید محسن حسینی” مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان و حسنی معاون دیوان محاسبات استان گلستان، “صولتی” به عنوان سرپرست جدید هیئت حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در شرکت آب منطقه ای  گلستان معرفی و از زحمات “امجدی” و تیم همراه ایشان تقدیر به عمل آمد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در این جلسه، به خدمات ارزنده هیئت حسابرسی سابق در این شرکت اشاره کرد و تصریح نمود: این شرکت همواره رهنمودهای روشنگرانه این هیئت را چراغ راه خود قرارداده است و تدوام این راه در اولویت برنامه های کلیه معاونت ها و مدیریت های شرکت آب منطقه ای گلستان خواهد بود.
مهندس حسینی افزود: کشور ما در جنگ اقتصادی قرار دارد و می بایست ضمن رعایت مر قانون بتوانیم برای سرعت انجام کار و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی از رهنودهای دیوان برای بهتر و با سرعت تر انجام دادن کارها بهره مند شویم.
در این مراسم با اهدا لوح تقدیر از خدمات ارزنده هیئت حسابرسی شرکت آب منطقه ای گلستان به سرپرستی دکتر امجدی تقدیر و هیئت حسابرسی جدید این شرکت معرفی شد.