معرفی اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم آبفای گلستان

در حکمی از سوی بهزاد هرمزی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم این شرکت معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، در بخشی از این احکام آمده است: با عنایت به دستورالعمل تشکیل کمیته های […]

در حکمی از سوی بهزاد هرمزی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم این شرکت معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، در بخشی از این احکام آمده است:

با عنایت به دستورالعمل تشکیل کمیته های اداری و مدیریتی در شرکتهای آب و فاضلاب به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم این شرکت تعیین می گردید.

 امید است با استعانت از پروردگار متعال در انجام کارها و امور محوله موفق باشید .

لازم به ذکر است در این احکام آقایان ابوالفضل رحیمی ،فرهاد طهماسبی ،اردشیر سلطانیان ، سعید زیادلو ،باقر عیدی ، ولی الله ساور ، محمد حسن حاجی ابراهیمی ، مهیار خسروی ، عبدالکریم یوری و خانم راحله ابراهیم پور به عنوان اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت معرفی گردیدند .