معرفی اعضای کمیته سرمایه انسانی شرکت آبفای گلستان

در حکمی از سوی بهزاد هرمزی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اعضای کمیته سرمایه انسانی این شرکت معرفی شدند . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، در بخشی از این احکام آمده است : با عنایت به دستورالعمل تشکیل کمیته های اداری و مدیریتی […]

در حکمی از سوی بهزاد هرمزی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اعضای کمیته سرمایه انسانی این شرکت معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، در بخشی از این احکام آمده است :

با عنایت به دستورالعمل تشکیل کمیته های اداری و مدیریتی در شرکتهای آب و فاضلاب به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان اعضای کمیته سرمایه انسانی این شرکت تعیین می گردید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال در انجام کارها و امور محوله موفق باشید .

لازم به ذکر است در این احکام آقایان فرهاد طهماسبی به عنوان عضو و رئیس، محمد حسن دیانی عضو و دبیر ، سعید زیادلو ، باقر عیدی ، مهدی قاسمی و مهیار خسروی به عنوان اعضای کمیته سرمایه انسانی شرکت معرفی گردیدند .