معاون مالی و پشتیبانی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا منصوب شد

دکتر ابراهیم اندرخورا طی حکمی از سوی مهندس محسن نعمتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا به عنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت منصوب شد. آیین معارفه در جلسه هفتگی روز یکشنبه دوازدهم مردادماه با حضور مدیران شرکت برگزار شد. متن حکم انتصاب به شرح ذیل است. نظر به مراتب شایستگی، تعهد […]

دکتر ابراهیم اندرخورا طی حکمی از سوی مهندس محسن نعمتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا به عنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت منصوب شد.

آیین معارفه در جلسه هفتگی روز یکشنبه دوازدهم مردادماه با حضور مدیران شرکت برگزار شد.

متن حکم انتصاب به شرح ذیل است.

نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجارب جنابعالی، بدینوسیله از تاریخ صدور این حکم، به عنوان    معاون مالی و پشتیبانی شرکت مدیریت تولیدبرق نکا منصوب میشوید  تا وظایف محوله را تحت نظارت اینجانب به انجام رسانید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از توان علمی و تجربیات در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

وی دارای مدارک تحصیلی لیسانس اقتصاد، کارشناس ارشد مدیریت دولتی و روانشناسی و دکتری جامعه شناسی است و سمتهای معاون مالی و پشتیبانی در شرکت توزیع برق غرب مازندران، مشاور مدیر عامل ، رئیس دفتر هیئت مدیره، مدیر روابط عمومی و رسیدگی به شکایت و مدیر دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان مازندران را در سوابق کاری خود دارد .

 

 

دیدار مدیرعامل نیروگاه نکا با کارکنان روابط عمومی

در آستانه روز خبرنگار نشست مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با کارکنان اداره روابط عمومی شرکت برگزار شد.

در این دیدار مهندس نعمتی ضمن ابراز رضایت و تقدیر از عملکرد روابط عمومی نیروگاه در حوزههای مختلف، بویژه در زمینه اطلاعرسانی، اظهار داشت: اطلاعرسانی پیرامون اقدامات و فعالیتهای سازمان یکی از رسالتهای مهم روابط عمومی است که شما در این بخش بویژه در انعکاس اخبار فعالیتهای انجام شده در نیروگاه در خصوص مبارزه با کرونا و اهدای محلول ضدعفونی کننده سطوح به سازمانها، نهادها                       و دستگاههای اجرایی که با اقبال عمومی مواجه شد و بنابه آنچه که از بازخوردهای اجتماعی و عکسالعملها و تقدیرهای مردمی شاهد هستیم، بسیار مناسب عمل کردید و موجب تغییر نگرش و ماندگاری این اقدام نیروگاه در اذهان مردم شدید.

وی سپس به نقش روابط عمومیها در اقناع افکار عمومی و اصحاب رسانه اشاره کرد و افزود: در موضوع سوخت که یکی از موضوعات چالشی نیروگاههاست با تلاشها و اطلاعرسانی انجام شده هماکنون مردم، طرفداران محیط زیست و رسانهها به عنوان نمایندگان افکار عمومی به این اتفاق نظر و مفاهمه رسیدند که با خودکفایی کشور در تولید فرآوردههای نفتی و بویژه بنزین حجم زیادی از مازوت نیز در پالایشگاهها انباشته میشود که نیروگاهها به جهت رعایت ملاحظات زیست محیطی و ادله مختلف فنی آنرا به نفع سیستم نمیدانند و هیچ تمایلی هم به مصرف آن ندارند ولی تا زمان تخصیص کامل سوخت گاز  ناگزیر به تولید و تأمین برق مورد نیاز مشترکان با سوخت جایگزین هستند.

نعمتی تقویت روابط درون و برون سازمانی و ایجاد حس اعتماد و انگیزه در کارکنان را از کارکردهای دیگر روابط عمومی عنوان کرد و گفت: اقتصاد صنعت برق متأثر از تعطیلیها و محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا به شدت آسیب دید بنابراین باید به گونهای عمل شود که این مشکلات به روزنه امید دشمنان و کسانی که مترصد فرصتی برای برهم زدن آرامش جامعه هستند تبدیل نشود.

در ابتدای این دیدار سرپرست اداره روابط عمومی ضمن تشکر از حسن نظر و توجه مدیرعامل به روابط عمومی، گزارشی از فعالیتها و اقدامات و برنامههای آتی روابط عمومی ارائه نمود.

مهندس سیدمیثم عمادی تقویت روابط درون سازمانی را موجب پویایی بیشتر سازمان دانست و گفت: هدف ما رساندن روابط عمومی به جایگاه واقعی آن است بر همین اساس استراتژی و هدفگذاری ما بر محور برقراری روابط صمیمانه و دوستانه با همه همکاران و پیشکسوتان نیروگاه و پیگیری مطالبات آنان متمرکز شده است.

وی همچنین ارتباط و همکاری متقابل روابط عمومی نیروگاه با صدا و سیما و اصحاب رسانه استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با تعامل بسیار خوبی که بین روابط عمومی نیروگاه با خبرنگاران و اهالی رسانه برقرار شده است، دسترسی آنان به اخبار نیروگاه تسهیل و در حد وسیعی در رسانه های کشور منعکس میگردد.