معاون جدید بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفا هرمزگان معرفی شد

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، معاون جدید بهره برداری و توسعه فاضلاب معرفی شد.

عبدالحمید حمزه پور در این جلسه با قدردانی از تلاش های علا امیریان نژاد در دوره تصدی معاونت بهره برداری گفت: امیریان در این مسئولیت فردی اخلاق مدار و خدمتگزار بود و تمام توان و کوشش خود را برای توسعه بخش فاضلاب آبفا به کار گرفت.

وی ادامه داد: امیریان نژاد در خدمت سه دهه ای خود در شرکت آب و فاضلاب هرمزگان منشاء خیر بوده و با توجه به تجربیات گرانسنگی که در این حوزه دارد، از خدمات ایشان بهره لازم را خواهیم برد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان همچنین با اشاره به خصوصیات امید معصومی معاون جدید بهره برداری و توسعه فاضلاب افزود: وی در این حوزه دارای تجربه بوده و در ماه های اخیر نیز نشان داد که فردی توانمند برای این مسئولیت است.

وی با تاکید بر اینکه آبفا باید به تعهدات و برنامه های خود در حوزه فاضلاب جامه عمل بپوشاند، گفت: یکی از برنامه های دوره جدید معاونت فاضلاب تکمیل پروژه های نیمه تمام است که از اهمیت بالایی برای شرکت برخوردار می باشد.

عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در پایان این مراسم از تلاش های علا امیریان نژاد قدردانی و امید معصومی را به عنوان معاون جدید بهره برداری و توسعه فاضلاب منصوب و حکم وی را اعطا کرد.