معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفا کشور مسائل مختلف شرکت آبفا فارس را بررسی کرد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفا کشور که به اتفاق مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به استان فارس سفر کرده است، طی جلسه ای با مدیر عامل شرکت آبفا فارس و تنی چند از معاونین و مدیران این شرکت، آخرین فعالیت های حوزه ی آب و فاضلاب و همچنین مسائل حقوقی این شرکت را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفا کشور که به اتفاق محمدامانی مدیر کل حقوقی وزارت نیرو و شکوه نوروزی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آبفا کشور به استان فارس سفر کرده است، طی جلسه ای با علی جان صادق پور مدیر عامل شرکت آبفا فارس و تنی چند از معاونین و مدیران این شرکت، آخرین فعالیت های حوزه ی آب و فاضلاب و همچنین مسائل حقوقی این شرکت را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.