مصرف مازوت نیروگاه شازند،کاهش ۶۴ درصدی

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور گفت: مصرف مازوت نیروگاه حرارتی شازند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64 درصد کاهش یافته است.

به گزارش برقاب: کاهش ۶۴ درصدی مصرف مازوت نیروگاه شازند/ مازوت کم سولفور در اختیار نیروگاه قرار گیرد . ایرج حشمتی در جریان بازدید از نیروگاه حرارتی شازند افزود: امسال مصرف مازوت نیروگاه یک ماه دیرتر آغاز شده و همزمان با شروع مازوت‌سوزی نیروگاه، یک واحد مجموعه نیز از مدار خارج و برنامه تعمیرات اساسی آن در حال انجام است.

وی با اشاره به کاهش ۶۴ درصدی مصرف مازوت نیروگاه شازند نسبت به سال گذشته، ادامه داد: در حال حاضر از میان چهار واحد نیروگاه یک واحد در حال انجام تعمیرات و یک واحد نیز با سوخت گاز در فعالیت است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور اضافه کرد: از طریق رایزنی با دستگاه‌های مربوطه در تلاشیم تا دو میلیون مترمکعب گاز به میزان مصرف سوخت یک واحد در اختیار نیروگاه شازند قرارگیرد.
حشمتی با بیان اینکه مازوت کم‌ سولفور توسط پالایشگاه امام خمینی شازند در همین استان تولید می‌شود، تاکید کرد: ضروری است که مازوت کم سولفور تولیدی پالایشگاه ابتدا در اختیار نیروگاه شازند قرار گرفته و سپس در سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
براساس این گزارش، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور در این بازدید در جریان آخرین وضعیت تعمیرات اساسی واحد چهار نیروگاه شازند نیز قرار گرفت.