مصرف برق کولرهای گازی ۶ تا ١٠ برابر کولرهای آبی است

مصرف برق کولرهای گازی را ٦ تا ١٠ برابر آبی عنوان کرد و از مشترکان مناطق غیرگرمسیر و عادی خواست با توجه به رشد فزاینده مصرف و افزایش هزینه قبض برق از نصب این کولرها اجتناب کنند.

به گزارش برقاب،  با اشاره به منع تبلیغ کولرهای گازی گفت: بر اساس قانون، الگوی مصرف برق هر منطقه در ماه‌های گرم سال بر اساس میانگین مصرف ٧۵ درصد مصرف مشترکان آن منطقه تعیین شده است. این الگو برای مناطق عادی مثل تهران ٣٠٠ کیلوواتساعت در ماه است که در صورت نصب کولرهای گازی، افزایش قابل توجه مصرف برق و به تبع آن افزایش هزینه  مصرفی مشترکان را به همراه خواهد داشت.
وی تبلیغ را با هدف فروش بیشتر عنوان کرد که باعث ترویج استفاده از این نوع کولرها در مناطق عادی می‌شود در حالی که با وجود کولرهای آبی، مشترکان این مناطق اساسا نیازی به استفاده از کولر گازی ندارند و نصب این نوع از لوازم سرمایشی، افزایش شدید مصرف و در نتیجه افزایش سنگین قبض برق مشترکان را در پی دارد.
رجبی مشهدی طراحی شبکه برق در مناطق مختلف را بر اساس اقلیم هر منطقه ذکر کرد و گسترش استفاده از کولر در مناطق عادی را با طراحی شبکه مغایر دانست که باعث می شود شبکه برق تحت فشار سنگین قرار گرفته و پاسخگویی به نیاز برق مشترکان با اشکال مواجه شود.
وی مصرف برق  را ۶ تا ١٠ برابر کولرهای آبی عنوان کرد، تبلیغات فروش کولرهای گازی را موجب گسترش نصب این کولرها با وجود بهره‌مندی از کولرهای آبی در این مناطق دانست و از مشترکانی که از قبل نسبت به نصب کولرهای گازی اقدام کردند نیز درخواست کرد دمای کولرها را در فصل گرما روی عدد ٢۴ درجه سانتیگراد تنظیم کنند.