مهندس پیرپیران :

مصرف برق مشترکان تا ٣٠ درصد قابل کاهش است

معاون هماهنگی توزیع توانیر تاکید کرد: با تغییر پمپ و شناور در بخش کشاورزی، تغییر الکتروموتورها در بخش صنعت و تغییر سیستمهای سرمایشی در بخش خانگی می توان تا ٣٠ درصد از مصرف برق را کاهش داد.

مهندس پیرپیران در نشست تعالی مدیران عامل شرکتهای توزیع برق: مصرف برق مشترکان تا ٣٠ درصد قابل کاهش است

به گزارش برقآب، به نقل از پایگاه خبری توانیر، مهندس حمیدرضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع توانیر در دوره آموزش تعالی مدیران عامل شرکتهای توزیع برق که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر در مجموعه فرهنگی ورزشی طرشت برگزار شد، تبعیت صنعت برق از رشد فزاینده استفاده از برق و ایجاد ظرفیتهای جدید نیروگاه و خطوط برای پاسخگویی به رشد بالای مصرف که سال گذشته به ۵.٧ درصد رسید را نیازمند احداث سالانه ۵ هزار مگاوات نیروگاه و خطوط و پستهای مربوطه عنوان کرد که جدا از هزینه های جاری ،حداقل ٢۵٠ هزار میلیارد تومان بار مالی برای صنعت برق به همراه دارد و این نگاه طی ٢ سال گذشته تغییر پیدا کرده و صنعت برق از رشد غیرمنطقی مصرف پیروی نمی کند.
وی کاهش ٣٠ درصد از مصرف برق مشترکان را با تغییر نگاه و مدل مصرف امکانپذیر دانست و اظهار داشت: با تغییر پمپ و شناور در بخش کشاورزی، تغییر الکتروموتورها در بخش صنعت و تغییر سیستمهای سرمایشی در بخش خانگی می توان تا ٣٠ درصد از مصرف برق را کاهش داد و صنعت برق را از طرحهای توسعه نیروگاه و خطوط طی٧ تا ٨ سال آینده بی نیاز ساخت.