مشخص شدن محل مصرف درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت برق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ محل مصرف درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت برق را مشخص کردند.

به گزارش برقاب: در خصوص  مشخص شدن محل مصرف درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت برق، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است:،وزارت نیرو مکلف است محل مصرف درآمدها حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به شرح زیر هزینه کنند:

ردیف۱
بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ‌‌‌‌‌‌‌
ردیف۲
بیست درصد (۲۰ درصد) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق
ردیف۳
پانزده درصد (۱۵ درصد) برای حمایت از طرحهای بهینه‌سازی مصرف برق ‌‌‌‌‌‌‌
ردیف۴
بیست درصد (۲۰ درصد) بابت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق ‌‌‌‌‌‌‌
ردیف۵
ده درصد (۱۰ درصد) بابت تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی ‌‌‌‌‌‌‌
ردیف۶
ده درصد (۱۰ درصد) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت(کنترل) پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف.

همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند عوارض حاصل از صنعت برق برای تولید و توسعه برق تجدیدپذیر هزینه شود.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف های (۱) و (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۱) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده استعوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به میزان ده ‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال و رزمندگان معسر، به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به‌مصرف برسد.
بر اساس ردیف (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه؛ به‌استناد ‌ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار ‌هزار (۴.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال أخذ و ‌‌به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور، أخذ کنند.
شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.