مشترکان تبریزی اطلاعات اشتراک برق خود را بروز کنند.

مشترکان شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر، در صورت تغییر محل کار یا سکونت، اطلاعات مربوط به اشتراک برق مورد استفاده‌ی خود را به منظور ارسال صحیح قبوض الکترونیکی برق با ارسال پیامک و بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری، اصلاح کنند. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛ با توجه به ارسال قبوض برق […]

مشترکان شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر، در صورت تغییر محل کار یا سکونت، اطلاعات مربوط به اشتراک برق مورد استفاده‌ی خود را به منظور ارسال صحیح قبوض الکترونیکی برق با ارسال پیامک و بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری، اصلاح کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛ با توجه به ارسال قبوض برق به شکل الکترونیکی، ضروری است مشترکان شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر در صورت تغییر در محل کار یا سکونت، با لغو شماره‌ی اشتراک قبلی و ثبت شماره‌ی اشتراک محل جدید، اطلاعات مربوط به قبض برق خود را به‌روز کنند.

حذف و ثبت شماره‌ی اشتراک برق

به منظور تسهیل فرایند اصلاح اطلاعات فردی، این مشترکان می‌توانند بدون مراجعه‌ی حضوری و تنها با ارسال پیامک حاوی شناسه‌ی قبض برق به سرشماره ۱۰۰۰۰۴۱۱۱۲۱، اطلاعات مربوط به اشتراک مورد استفاده‌ی خود را به‌روز کنند. برای این منظور با اضافه کردن *۰  به ابتدای شماره‌ی اشتراک، ارسال اطلاعات مربوط به اشتراک مورد نظر برای آنان، لغو شده و با ارسال شماره‌ی اشتراک از گوشی همراه خود به سرشماره ۱۰۰۰۰۴۱۱۱۲۱ اشتراک جدید مورد استفاده را ثبت کنند.

ثبت کارکرد کنتور از طریق سامانه‌ی تلفن گویا

در این روش، مشترکان می توانند پس از قرائت کنتور خود، با شماره تلفن ۳۳۳۳۶۶۹۹ تماس گرفته و با استفاده از راهنمای صوتی، به منوی اعلام کارکرد منتقل شده و کارکرد خود را ثبت نمایند.

ثبت کارکرد کنتور از طریق سامانه‌ی پیامکی ۱۰۰۰۰۴۱۱۱۲۱

در این روش کافی است پس از قرائت کنتور، مطابق فرمت «کارکرد کم‌باری*کارکرد عادی*کارکرد اوج بار*شماره اشتراک*۱۵۰» اقدام به ارسال پیامک به سامانه کنند.

ثبت کارکرد از طریق وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس www.toztab.ir

مشترکان می‌توانند جهت ثبت کارکرد کنتور به آدرس وب‌سایت شرکت توزیع مراجعه کرده و از منوی میز خدمت، گزینه‌ی مربوط به ثبت کارکرد را انتخاب و مراحل ثبت کارکرد را انجام دهند.

اعلام کارکرد ثبت شده به دفاتر پیشخوان

مشترکانی که به هر دلیلی نمی‌توانند از روش‌های فوق استفاده کنند، باید جهت صدور قبض، کارکرد ثبت شده‌ی خود را به دفاتر پیشخوان ارائه کنند.