نیروگاه غرب کارون در گذر از پیک بار و پایداری شبکه خوزستان‎‎

رئیس شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق خوزستان گفت: در جلسه مشترک با مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه نفت، تفاهم شد تا نیروگاه غرب کارون ۳۵۰ مگاوات به شبکه تزریق کند.
به گزارش برقآب به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، محمود دشت‌بزرگ تصریح کرد: بر اساس تفاهم صورت گرفته با نیروگاه غرب کارون، بنا است این نیروگاه از اول خرداد تا ۱۵ شهریور تا حداکثر ۳۵۰ مگاوات به شبکه برق خوزستان و سراسری تزریق کند.
وی افزود: نیروگاه غرب کارون که متعلق به شرکت مناطق نفتخیز جنوب است دارای دو واحد گازی ۱۶۵ مگاواتی و یک واحد بخار سیکل ترکیبی ۱۸۴ مگاواتی است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و رئیس شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق خوزستان تصریح کرد: این نیروگاه با تفاهم صورت گرفته و طی قرارداد خرید تضمینی برق، بنا است ۳۵۰ مگاوات از میزان تولیدی خود را از طریق پست برق ۴۰۰ کیلوولت شهید بقایی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان به شبکه برق تزریق کند که تاثیر مستقیمی بر بهبود ولتاژ و پایداری شبکه برق خوزستان و کشور خواهد گذاشت.
دشت‌بزرگ توضیح داد: تزریق ۳۵۰ مگاواتی توان نیروگاه غرب کارون باعث تقویت تولید و بهبود ولتاژ در شبکه ۴۰۰ کیلوولت و افزایش قدرت تزریق از شبکه ۴۰۰ به ۲۳۰ کیلوولت و پایداری شبکه برق خواهد شد.