مشارکت کشاورزان در تأمین اهداف آب منطقه ای آذربایجان شرقی

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی برای مشارکت کشاورزان در تأمین اهداف آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص رفع موانع و مشکلات در راستای اتخاذ راهبردهای مطلوب افزایش بهره وری با حفظ راندمان و عملکرد تولید محصولات با لحاظ نمودن محدودیت منابع آبی اعلام آمادگی نمود.به گزارش روابط عمومی […]

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی برای مشارکت کشاورزان در تأمین اهداف آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص رفع موانع و مشکلات در راستای اتخاذ راهبردهای مطلوب افزایش بهره وری با حفظ راندمان و عملکرد تولید محصولات با لحاظ نمودن محدودیت منابع آبی اعلام آمادگی نمود.به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، دکتر عطا الله هاشمی با اعلام این خبر افزود: این نظام صنفی آمادگی دارد در خصوص موضوعات مشارکت در گشت های نظارت بر چاه های عمیق کشاورزی، تهیه نقشه و مشخصات و موقعیت پایاب چاه های کشاورزی و تعیین آببران و صاحبان آن و ترویج، اطلاع رسانی و آموزش مصرف بهینه آب کشاورزی به صاحبان چاه های کشاورزی و کشاورزان نسبت به برگزاری  نشست و اجرای برنامه اقدام نماید.